گروه درمانی وسواس

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی وسواس

در این جلسه که توسط آقای هاشمی روانشناس مرکز ، برگزار شد ، در رابطه با موضوع relaxation method و آموزش این تکنیک به طور کامل به منظور کاهش تنش و استرس و اضطراب مددجویان و کاهش گرفتگی عضلات و همچنین انقباض و انبساط عضلات به منظور خون رسانی بهتر صحبت شد . هم چنین در آخر پرسشنامه ی وسواس مادزلی به عنوان pre-test از مددجویان برای بررسی وضعیت اولیه ی آنها از لحاظ شدت وسواس و نوع آن گرفته شد .

عضویت در خبرنامه