گروه درمانی وسواس

25 مرداد سال 1396
گروه درمانی وسواس

در این جلسه راجع به مطالب پایانی در مورد وسواس صحبت شد و قرار به این شد که مددجویان موارد اضطراب انگیز و آرامش بخش خود را به عنوان یک تکلیف برای درمان در جلسات مشاوره فردی بنویسند . علاوه بر این درباره ی مهارت های ده گانه زندگی که موضوع جلسات بعد گروه درمانی است صحبت به عمل آمد و همچنین جلسه با پرسش و پاسخ توسط مددجویان به پایان رسید .

عضویت در خبرنامه