اردو تفریحی شیخ علاءالدوله

23 آذر سال 1397
اردو تفریحی شیخ علاءالدوله

اردوی خارج از شهر به مقصد آرامگاه شیخ علاءالدوله جهت آشنایی بیشتر مددجویان با دستاورد های این هم استانی و افزایش روحیه مددجویان

عضویت در خبرنامه