فرهنگی هنری و ورزشی

1 تیر سال 1400
فرهنگی هنری و ورزشی

- مسئول مربوط به فعالیت های هنری و اوقات فراغت مثل وسایل  نقاشی ، خطاطی ، گلدوزی ، عروسک سازی و...
- وسائل مربوط به فعالیت های ورزشی مثل فوتبال ، والیبال ، بدمینتون ، تردمیل و ..
- وسائل بازی مثل منچ ، لگو ، پازل و...
- تشکیل پرونده هنری ، ورزشی برای کلیه بیماران
- ارزیابی هنری ورزشی بیماران
- انجام فعالیت ورزشی در محوطه


- استفاده از امکانات محیط ها و یا سالن های ورزشی خارج از مرکز
- آموزش مهارت های هنری
- تشکیل گروه های هنری
- شرکت در مسابقات هنری خارج از مرکز
- تشکیل گروه های ورزشی
- شرکت در مسابقات ورزشی خارج از مرکز
- انجام فعالیت های تفریح درمانی خارج از مرکز 8 مورد درسال.
- برگزاری 5 اردوهای تفریحی و زیارتی خارج از شهر طی یکسال.
- مدیریت مربیان فرهنگی
- تدوین یک تقویم فرهنگی سالانه
- اجرای مسابقات فرهنگی
- مسئولیت روابط عمومی
- مستند سازی کلیه فعالیت های فرهنگی داخل و خارج از مرکز

عضویت در خبرنامه