مددکاری

1 تیر سال 1400
مددکاری

در بخش مددکاری ، کلیه فعالیت های مددکار در حوزه خدمت رسانی اقتصادی ، حقوقی و خدمات نقدی و غیر نقدی برای مددجویان فاز روزانه ، ویزیت در منزل و واگذاری در مرکز می باشد.

1. مسئول پروژه مددکاری
2. تشکیل پرونده مددکاری برای کلیه بیماران
3. تکمیل فرم گزارش اولیه مددکاری برای بیماران ارجاع شده
4. تکمیل فرم گزارش اقدامات و پیگیری های مددکار اجتماعی


5. مسئول فاز مددکاری و مسئولیت کلیه فرم های مددکاری
6. تکمیل  فرم گزارش بازدید از منزل مددکار
7. آوردن کلیه مدارک آموزشی  و حرفه ای و مدارک کاری
8. پیگیری کلیه مسائل حقوقی بیماران  ( سربازی ، سبد کالا ، کار)
9. پیگیری در زمینه اشتغال بیماران
10 . پیگیری در زمینه ترخیص بیماران به کارگاه  های حمایتی تولیدی
11. پیگیری مشکلات شخصی مددجویان مرکز از لحاظ اقتصادی
12. انجام خدمات مددکاری بیرون از مرکز از جمله مراکز نیکوکاری
13. و ....

عضویت در خبرنامه