دکتر سمانه قوشچیان

20 آذر سال 1397
دکتر سمانه قوشچیان

- صاحب امتیاز مسئول فنی روانشناس

- دکتری روانشناسی بالینی


طرح چشم انداز مرکز توانبخشی اعصاب و روان سلامت ایرانیان ، تعیین اهداف بلند مدت در راستای چشم انداز وبرنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت در راستای بهبود وضعیت بیماران چه از لحاظ جسمی و روحی و چه از لحاظ اقتصادی، ارتباط با بهزیستی به عنوان ارگان بالادستی جهت خدمات رسانی بهتر به بیماران و تحقق اهداف سازمان

عضویت در خبرنامه