الناز اخلاقی

5 مرداد سال 1398
الناز اخلاقی

- مربی آموزش رایانه

- کارشناس کامپیوتر


آموزش محیط نرم افزاری رایانه و کار با نرم افزارهای مختلف در حد آموزش اولیه به مددجویان ، ارائه تمرینات مختلف جهت انجام در حوزه ی نرم افزارهای رایانه ای

عضویت در خبرنامه