گروه درمانی

13 بهمن سال 1398
گروه درمانی

ضمن عرض تسلیت جهت شهادت سپهبد سلیمانی به اطلاع می رساند در ادامه جلسات قبل در زمینه ی اختلال افسردگی و اختلال دو قطبی و نحوه ی چگونگی حاد شدن شرایط افسردگی به صورت دو قطبی صحبت به میان امد و مددجویان نسبت به مدیریت نوع اختلال ها اطلاعات کافی را دریافت نموده و به تخلیه های هیجانی پرداختند .همچنین در جلسه فوق از مددجو فعال در حوزه فرهنگی -اموزشی قران تقدیر به عمل امدعضویت در خبرنامه