گروه درمانی

8 اسفند سال 1398
گروه درمانی

در ابتدای گروه درمانی ،سرکار خانم دکتر قوشچیان با بیان مطالبی در زمینه تفاوت های شخصیتی انسان ها و برخورد تفکرات ان ها در مقابل حوادث اطرافشان و در ادامه با ارائه راهکارهای مناسبی جهت محافظت از قلب و مغز به عنوان اندام های حیاتی بدن صحبت هایی را جهت افزایش اطلاعات و اگاهی مددجویان بیان نمودند

عضویت در خبرنامه