جلسات آموزشی بهزیستی

18 مرداد سال 1395
جلسات آموزشی بهزیستی

برگزاری جلسه ی بهزیستی شهرستان سمنان در تاریخ 13 مرداد که با حضور مددکاران مراکز دولتی و غیر دولتی برگزار شد که از مرکز سلامت ایرانیان سرکار خانم مظفری در این جلسه حضور داشتند و مطالبی در خصوص اصول و مبانی و اهداف مددکاری و توضیحاتی در مورد بخش های مختلف حوزه توانبخشی ارائه شد.

عضویت در خبرنامه