دیدار با جناب اقای صبوری از مسئولین انجمن خیریه حمایت از بیماری های خاص

26 مرداد سال 1395
دیدار با جناب اقای صبوری از مسئولین انجمن  خیریه حمایت از بیماری های خاص

در این دیدار جناب اقای صبوری به معرفی انجمن خیریه حمایت از بیماری های خاص پرداختند و بخشی از فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سوی انجمن را بیان  نمودند .همچنین در ادامه این دیدار  دکتر قوشچیان به ارائه مطالبی در خصوص معرفی مرکز سلامت ایرانیان و فعالیت های مرکز پرداختند و در انتها بنا گردید که مراکز برحسب نوع خدمات ارائه  شده اقدام به عقد تفاهم نامه نمایند

عضویت در خبرنامه