طراحی هنری

3 شهریور سال 1398
طراحی هنری

بچه ها نسبت به کار با ابرنگ اموزش لازم را دریافتند و در حوزه نقاشی صحنه های طبیعت از جمله سبزه زار ها و گندم زار ها و نحوه بررسی خطوط شکسته و خطوط مورب و اموزش های لازم در این خصوص صحبت به میان امد

عضویت در خبرنامه