مسابقه ورزشی

10 بهمن سال 1398
مسابقه ورزشی

برگزاری مسابقه ورزشی مددجویان مرکز توانبخشی سلامت ایرانیان با همکاری سرکار خانم فامیلی مدیر محترم باشگاه نشاط 

در این رقابت تعدادی از مددجویان در مسابقات سرعتی و نشانه گیری که از زیر مجموعه های ورزش های همگانی و برای تونیک،شرکت داده شده و به رقابت با یکدیگر پرداختند و در انتهای مسابقه از طرف مدیر محترم مرکزتوانبخشی سلامت ایرانیان سرکار خانم دکتر قوشچیان و سرکار خانم فامیلی هدایایی به رسم یاد بود به برندگان مسابقه داده شد
 

 


 

عضویت در خبرنامه