طراحی هنری

4 شهریور سال 1398
طراحی هنری

تکنیک های مختلف ابرنگ از جمله تکنیک های خیس در خیس و خشک در خیس و تکنیک ابرنگ با نمک و مسواک به مددجویان اموزش داده شد و تمرین های لازم در این زمینه انجام شد

عضویت در خبرنامه