چرم دوزی

3 آذر سال 1398
چرم دوزی

راه های شناخت چرم طبیعی و انواع چرم های طبیعی  در این جلسه توضیح داده شد

عضویت در خبرنامه