کنفرانس پرستاری

3 شهریور سال 1398
کنفرانس پرستاری

جلسه با حضور مددجویان برگزار شد . در مورد اختلال وسواس فکری-عملی توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد. دلایل ایجاد و روش های متناسب با ان بررسی شدند .به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد . توصیه های بهداشتی -مراقبتی لازم به مددجویان داده شد

عضویت در خبرنامه