طراحی هنری

6 شهریور سال 1398
طراحی هنری

تکنیک سایه زدن گل با مداد رنگی به مددجویان اموزش داده شد و با توجه به اموزش داده شده مددجویان توانستند این تکنیک را با مداد رنگی به خوبی انجام دهند

عضویت در خبرنامه