کنفرانس پرستاری

7 مهر سال 1398
کنفرانس پرستاری

جلسه با حضور مددجویان برگزار شد . در حدود کم کاری و پر کاری تیروئید توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد . توصیه های بهداشتی - مراقبتی لازم به مددجویان داده شد

عضویت در خبرنامه