کنفرانس پرستاری

22 مهر سال 1398
کنفرانس پرستاری

جلسه با حضور مددجویان برگزار شد . در مورد انواع کمردرد و روش های درمان ان توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد.دلایل ایجاد کمردرد وروش های درمانی متناسب با ان بررسی شدند . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی و مراقبتی لازم به مددجویان داده شد

عضویت در خبرنامه