کنفرانس پرستاری

10 آذر سال 1398
کنفرانس پرستاری

جلسه با حضور مددجویان برگزار شد و در مورد تغذیه و دیابت توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد . دلایل ایجاد و گسترش و روش های درمانی متناسب با ان بررسی شدند . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی و مراقبتی لازم به مددجویان داده شد 

عضویت در خبرنامه