طراحی هنری

26 آذر سال 1398
طراحی هنری

در این جلسه نحوه طراحی چهره دخترو کوزه و گل به همراه سایه روشن اموزش داده شد

عضویت در خبرنامه