کنفرانس پرستاری

19 بهمن سال 1398
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد تناسب اندام و تغذیه سالم توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد و به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و همچنین توصیه های بهداشتی- مراقبتی لازم به مددجویان داده شد

عضویت در خبرنامه