طراحی دوخت

14 آبان سال 1398
طراحی دوخت

اموزش تئوری و عملی الگو و برش دم کنی و مراحل دوخت ان اموزش داده شد

عضویت در خبرنامه