طراحی دوخت

3 آذر سال 1398
طراحی دوخت

اموزش الگو برش و دوخت کیسه سبزی و چند نمونه دوخت سوزن دوزی به مددجویان داده شد

عضویت در خبرنامه