طراحی با سیاه قلم

7 بهمن سال 1398
طراحی با سیاه قلم

در این جلسه که به منظور اشنایی اولیه برگزار شد مددجو نسبت به نوع ابزار و نحوه ی کاربرد ان ها اطلاعات لازم را دریافت نمود و اشنایی لازم در زمینه چگونگی قرارگیری اجسام در کادر که احساس را به طرف مقابل القاء می کند اموزش داده شد در ضمن مددجو نسبت به ویژگی بعد در طراحی اموزش لازم را دریافت نمود و نسبت به درک درست و صحیح از مفاهیم طراحی و ابعاد اگاهی لازم را کسب نمود

عضویت در خبرنامه