طراحی با سیاه قلم

19 بهمن سال 1398
طراحی با سیاه قلم

در این جلسه از کلاس سایه زنی قوری به عنوان یک جسم شفاف و دستمال به عنوان یک جسم پارچه ای الگو هایی بودند که تمرین شدند

عضویت در خبرنامه