طراحی با سیاه قلم

19 بهمن سال 1398
طراحی با سیاه قلم

طراحی اجسامی از جنس های استیل و پارچه ساتن و در نهایت سایه زنی این اجسام مباحث اموزشی این جلسه از کلاس بودند

عضویت در خبرنامه