طراحی با سیاه قلم

23 بهمن سال 1398
طراحی با سیاه قلم

طراحی دو جسم با یک جنس اما در دو رنگ متضاد با سایه روشن مبحث اموزشی این جلسه از کلاس طراحی بود

 

عضویت در خبرنامه