طراحی با سیاه قلم

8 اسفند سال 1398
طراحی با سیاه قلم

اشنایی با سایه انواع اجسام با دسته بندی و اشنایی با چرخه رنگ و تنالیته رنگ و اشنایی با سه رنگ اصلی و ترکیب بنذی ان ها با سه شکل اصلی و در انتها طراحی دو جسم شیشه ای و پلاستیکی اموزش های این جلسه از کلاس طراحی بودند


عضویت در خبرنامه