طراحی با سیاه قلم

10 اسفند سال 1398
طراحی با سیاه قلم

طراحی بینی به عنوان یکی از اجزای صورت به صورت جزئی همراه با سایه زدن و تصحیح تکالیف مربوط به جلسه قبل برنامه های این جلسه از کلاس طراحی بودند

عضویت در خبرنامه