بازی فکری

12 شهریور سال 1398
بازی فکری

همراه مددجویان بازی تانگو و شطرنج انجام دادیم.خوشحال

 

تانگو ( تنگرام ) بر اساس یک افسانه ی قدیمی چینی ساخته شده است. در این بازی معما، عبارت است از گرفتن هفت شکل هندسی خاص، به نام تانس tans، که باید در کنار هم چیده شود و با استفاده از تمام قطعات اشکال مختلفی را پدید آورد.

 افسانه این بازی می گوید روزی مردی یک کاشی مربع شکل در دست داشت، در راه به زمین می افتد و کاشی می شکند. این کاشی به هفت قطعه (2 مثلث بزرگ، 2مثلث کوچک، یک مثلث متوسط، یک مربع و یک متوازی الاضلاع) تقسیم شد. مرد در حالی که سعی می کند قطعات را دوباره به هم بچسباند متوجه می شود که اشکال جدید و جالبی را می تواند با قطعات شکسته خلق کند. و حالا این قطعات ساده و جادویی نزد شما هستند! و می توانید با اندکی فکر و دقت الگوهای موجود آن را بسازید و یا خودتان الگویی جدید خلق کنید. این بازی خلاقیت و تجسم هندسی ذهن شما را تقویت می کند.

از تنگرام، می توان برای پرورش خلاقیت، آموزش حل مسئله، آموزش اصول هندسه و تغییر فضای آموزشی در مدارس و در خانه و برگزاری رقابتهای فکری استفاده کرد.

عضویت در خبرنامه