گلیم بافی

4 تیر سال 1397
گلیم بافی

در این جلسه سرکار خانم حافظی، مربی گلیم بافی طرح گل را بر روی گلیم به مدجو آموزش دادند .

عضویت در خبرنامه