چالش

7 خرداد سال 1398
چالش

چالش داشتیم چه چالشی

هم پرسنل هم مددجوها برامون نوشتن که از نظر اون ها انسان خوب چه کسی هست.
 
به نظر شما ویژگی انسان خوب چیه؟متفکر

عضویت در خبرنامه