اموزش رایانه

3 شهریور سال 1398
اموزش رایانه

اموزش های لازم در زمینه عوض شدن رنگ فونت و تغییر رنگ زمینه و روش های دادن جلوه خاص به متن به مددجویان اموزش داده شد

عضویت در خبرنامه