اموزش رایانه

2 مهر سال 1398
اموزش رایانه

چگونگی ایجاد تصویر در برنامه ورد و ویرایشاتی روی تصویر مثل تنظیم میزان سختی و ملایمت نمایش تصویر و مقایسه بین رنگ های تصویر و روش اعمال جلوه های هنری برای تصویر به مددجویان اموزش داده شد

عضویت در خبرنامه