اموزش رایانه

8 مهر سال 1398
اموزش رایانه

در این جلسه به مددجویان روش انتخاب قالب برای شکل و انتخاب رنگ برای کادر دور تصویرو روش انتخاب جلوه های مختلف برای عکس و انتخاب قابی که عکس در ان گذاشته می شود و می توان در ان برای عکس متن نوشت به مددجویان اموزش داده شد 

عضویت در خبرنامه