اموزش رایانه

4 آبان سال 1398
اموزش رایانه

در کلاس روش تغییر فاصله متن نسبت به عکس و نحوه قرار دادن دو تصویر بر زیر و یا روی یکدیگر و تابلوی انتخاب توضیح داده شد و مباحثی از اموزش های قبلی مرور شد

عضویت در خبرنامه