اموزش رایانه

2 آذر سال 1398
اموزش رایانه

در جلسه امروزclip art و نحوه  کار با اشکال درصفحه که شامل گذاشتن شکل در صفحه و  نحوه تغییر ان  در صفحه است و نحوه رنگ امیزی داخل شکل و کادر دور ان با قالب های اماده و ایجاد جعبه متنی اموزش داده شد

عضویت در خبرنامه