اموزش رایانه

26 آذر سال 1398
اموزش رایانه

در این جلسه اموزش کار با متن در صفحه ورد و رنگ امیزی متن با الگوهای اماده به مددجویان داده شد و همچنین نحوه دادن جلوه های خاص به شکل برای مددجویان توضیح داده شد

عضویت در خبرنامه