اموزش رایانه

1 دی سال 1398
اموزش رایانه

در این جلسه از کلاس دو نمونه پاور پوینت به مددجویان نشان داده شد و همراه با مددجویان مراحل ساخت یک پاورپوینت تمرین شد

عضویت در خبرنامه