جشن معلولین

7 بهمن سال 1398
جشن معلولین

روز 13 اذر به اسم روز معلولین نام گذاری شد و طی این روز همه ساله اداره بهزیستی استان جشنی را برای مددجویان تدارک می بیند . در جشن امسال نیز مثل سال های قبل سرکار خانم دکتر قوشچیان به همراه پرسنل مرکز جامع توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن سلامت ایرانیان ضمن تبریک این روز در جشن فوق الذکر حاضر گردیدند و از فضای جشن و مددجویان بازدید نمودندعضویت در خبرنامه