نمایشگاه

23 دی سال 1398
نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی مددجویان

در این نمایشگاه که زیر نظر شرکت دستان مهر افشان کومش برگزار شد محصولات صنایع دستی مددجویان مرکز توانبخشی سلامت ایرانیان نیز شرکت داده شد 

عضویت در خبرنامه