گروه درمانی

5 اردیبهشت سال 1395
گروه درمانی

در جهت تحقق اهداف درمانی مددجویان و ارتقاء توامندی آنها ، اولین جلسه دوره جدید برنامه گروه درمانی با موضوع پذیرش و تعهد توسط روانشناس مرکز جناب آقای اباذری در مرکز برگزار گردید .

عضویت در خبرنامه