جلسه گروهی خانم دکتر قوشچیان

16 اردیبهشت سال 1397
جلسه گروهی خانم دکتر قوشچیان

در این جلسه از ارزیابی خودشناسی تعدادی از مددجویان داوطلب در زمینه تکنیک های تقویت روحیه و افزایش انرژی مثبت صحبت ، و 4 تکنیک تقویت روحیه :  1) خودشناسی و آشنایی با استعداد و مهارتها 2) حذف گذشته و عدم درگیری فکری نسبت به وضعیت حال و آینده 3) توجه به IQ به عنوان هوش شناختی 4) توجه به EQ به عنوان هوش اجتماعی و به کار بردن مهارتها در راستای تقویت مدیریت خود صحبت شد . در پایان جلسه نیز جمع بندی ذیل صورت گرفت : 1) بالابردن آگاهی مددجویان نسبت به تقویت روحیه 2) افزایش دانش جمعی مددجویان نسبت به وجود افکار مزاحم 3) آموزش در زمینه برنامه ریزی اهداف 4) شناسایی چاکراه های انرژی مثبت .

عضویت در خبرنامه