جلسه گروهی خانم دکتر قوشچیان

18 اردیبهشت سال 1397
جلسه گروهی خانم دکتر قوشچیان

 در این جلسه در مورد نقش مدیریت افراد و برای جلوگیری از وابستگی و استقلال مددجویان : 1) زندگی در وضعیت حال 2) منطبق گرایی 3) رفت و آمد و معاشرت با الگو های مثبت 4) رفتن به سمت حرفه گرایی صحبت شد . درپایان نیز : 1) شناسایی مددجویان با وابستگی شدید  2) راهکارهای برطرف کردن میزان وابستگی مددجو 3) افزایش مشاوره و تکنیک های مقاوم سازی روانی نتیجه گیری شد .
 

عضویت در خبرنامه