حکاکی روی سفال

8 اسفند سال 1398
حکاکی روی سفال

اموزش در مورد چگونگی کندن خشت مبحث اموزشی این جلسه از کلاس سفال بود

 

عضویت در خبرنامه