حکاکی روی سفال

26 آذر سال 1398
حکاکی روی سفال

برگزاری اولین جلسه از کلاس سفال
در این جلسه که توسط سرکار خانم کمندی برگزار گردید، طرح خوشنویسی روی خشت به کمک سوزن به مددجویان اموزش داده شد و مددجویان روی دو طرح بسم الله و یا علی ،با کمک مربی محترم حکاکی های لازم را انجام نمودند و مراحل پوست و پرداخت به جلسه ی اینده موکول گردیدعضویت در خبرنامه