حکاکی روی سفال

10 دی سال 1398
حکاکی روی سفال

در این جلسه طرح پرنده و شاخ و برگ درختان به وسیله ی کنده کاری روی خشت با رعایت ظرافت ساقه و برگ ها و حد فاصل بین برگ و ساقه اموزش داده شدعضویت در خبرنامه