حکاکی روی سفال

22 دی سال 1398
حکاکی روی سفال

این جلسه با هدف تمیز کاری نهایی خشت ها برگزار شد و در طی جلسه مددجویان با ابزار یا ابر و در نهایت با پوست سمباده کار را تمیز و در نهایت با ابر گرد و غبار روی خشت ها را از بین بردندعضویت در خبرنامه