آموزش قرآن

18 تیر سال 1396
آموزش قرآن

در این ماه هر هفته کلاسهای  آموزش قرآن از طریق کتابهای عمه جزء توسط سرکار خانم مستخدمین حسینی برگزار می شود .

عضویت در خبرنامه